Privacyverklaring

Privacyverklaring B-Care Babyfoons

B-care, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 77917952 (B-care of wij) neemt een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van haar klanten zeer serieus. Als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Door middel van de informatie zoals opgenomen in deze privacy- en cookieverklaring (de Privacyverklaring) informeren wij jou graag over hoe wij persoonsgegevens verwerken, de bescherming daarvan waarborgen en wat jouw rechten zijn. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als klanten van de website www.B-carebabyfoon.nl (de Website).

 

 1. Grondslagen

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

 

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst;
 3. wettelijke plicht; en
 4. gerechtvaardigd belang van B-care of een derde.

 

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.

 

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken, het doel daarvan en de grondslag.

 

Plaatsen van een bestelling: op het moment dat een bestelling wordt geplaats vragen wij jou om jouw contactgegevens (voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres) te verstrekken. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

 

Informatieberichten: wij kunnen jouw contactgegevens (zoals hierboven gespecificeerd) gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen over de door jou geplaatste bestellingen. Grondslag 2. is van toepassing.

 

Gegevensaggregatie: om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken kunnen wij persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Grondslag 4. is van toepassing.

 

Naleving van (lokale) wetgeving: wij kunnen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze Privacyverklaring, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel. Grondslag 3. is van toepassing.

 

Klantenservice: wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om klantenservice te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld schriftelijke of telefonische verzoeken die door de klantenservice worden ontvangen en de gerelateerde antwoorden, tezamen met de andere contactgegevens (zoals hierboven beschreven) en eventuele overige gegevens die door jou in het verzoek zijn opgenomen verzamelen. Op deze manier kunnen wij beter reageren op verzoeken. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

 

Marketing: voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kunnen wij contactgegevens (zoals hierboven beschreven) gebruiken voor marketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. Je kunt je hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kan afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, niet aan derden verstrekt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

 

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben ontvangen of voor de termijn waarvoor er toestemming is gegeven.

 

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

Alleen personen die door ons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te verwerken hebben toegang tot de door persoonsgegevens. Wij kunnen voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen. Wij sluiten met elke verwerker een overeenkomst die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van ons in jouw belang is.

 

 1. Delen van productpagina’s

 

Op de Website is het mogelijk productpagina’s te delen via sociale media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Wij hebben hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voordat je hier gebruik van maakt.

 

 1. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook de partijen waar wij mee samenwerken zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van persoonsgegevens te waarborgen. Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

 

 1. Gebruik van cookies

 

Wij maken op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van onze Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op jouw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Hieronder is meer informatie te vinden over de cookies die gebruikt worden door en via de Website en voor welke doeleinden.

 

 1. Welke soort cookies worden gebruikt op de Website en voor welk doel

 

De Website maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen:

 

Analytische cookies: dit zijn anonieme cookies waarmee wij onze Website kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

 

Sessie cookies: sessie cookies zetten wij in tijdens ieder bezoek aan de Website en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. Wij onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar latere bezoeken aan de Website op af.

 

Social media cookies: dit zijn cookies om de inhoud van onze Website te delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een pagina van de Website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

Tracking cookies: wanneer jij hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij of een derde partij tracking cookies voor het volgen van jouw bezoek aan de Website en eventuele andere websites om hiermee een profiel van jou op te bouwen. Op basis hiervan kunnen op jou afgestemde advertenties worden getoond.

 

Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden).

 

 1. Specifiek overzicht van gebruikte Cookies

 

Via deze link kun je een overzicht downloaden van de op de Website gebruikte cookies.

 

 1. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

 

Indien je niet wilt dat wij cookies op jouw (mobiele) apparaat plaatsen, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van jouw browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dienen de instellingen separaat aangepast te worden.

 

Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door ons cookies zijn geplaatst, kun je deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Meer informatie over cookies vind je op de website van de Consumentenbond.

 

Wanneer je op de Website cookies tegenkomt die wij hierboven niet hebben vermeld, verzoeken wij je vriendelijk dit aan ons te melden.

 

 1. Jouw rechten

 

Je hebt op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals onderaan deze Privacyverklaring vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat je zelf via de Website bepaalde gegevens kunt inzien, wissen of wijzigen. Tenslotte wijzen wij jou erop dat jij op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten hebt:

 

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van jou hebben en wat we daarmee doen;

– inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van jou hebben;

– het laten corrigeren van foutieve gegevens;

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

– intrekken van toestemming; en

– bezwaar maken tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens.

 

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op jouw verzoek corrigeren.

 

 

 1. Klachten

 

Wij helpen je graag verder in het geval van klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vragen je in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder opgenomen.

 

Op grond van de Europese privacywetgeving heb jij ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

 

 1. Wijziging

 

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring kunt je te allen tijde op de Website terugvinden. Wij raden regelmatig te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.

 

 1. Contactgegevens

 

In geval van vragen over deze Privacyverklaring of onze verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

B-care

Hugo van der Goeslaan 2 8568

5613 LG Eindhoven

Nederland

E-mail: info@b-carebabyfoon.nl

 

 1. Versie

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2023.